Сайтты пайдалану шарттары

«Алматы облысының өңірлік даму орталығы» ЖШС

Осы almreg. kz сайтын пайдалану шарттары almreg. kz сайтының иесі мен пайдаланушысы арасындағы қарым-қатынасты реттеу үшін әзірленген.


Осы Шарттарда қолданылатын ұғымдар

1. almreg.kz сайтының иесі (бұдан әрі – Меншік иесі) «Алматы облысының өңірлік даму орталығы» жауапкершілігі шектеулі серіктестігі (БСН 141240009447) болып табылады, ол меншік, пайдалану және билік ету құқықтарын толығымен жүзеге асырады. almreg.kz сайты.

2. almreg.kz сайтының пайдаланушысы (бұдан әрі – Пайдаланушы) өзіне қажетті электрондық ақпараттық материалдармен танысу және алу мақсатында almreg.kz сайтына кіретін және оларды Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген шекте пайдаланатын субъекті болып табылады. осы Шарттар.

3. almreg.kz электрондық ақпараттық материалдары (бұдан әрі – Материалдар) – электрондық нысанда орналастырылған және сақталатын ақпарат/материалдар (соның ішінде (бірақ олармен шектелмей) аудиовизуалды, мәтіндік, графикалық, фотоматериалдар, кескіндер және т.б.); almreg.kz сайтында қамтылған.

4. Сайттың меншікті материалдары – Иесі жасаған және Сайтта орналастырылған, айрықша құқықтары Меншік иесіне тиесілі материалдар.

5. Сайттан алынған материалдар – басқа авторлық құқық иелері жасаған және Иесі Сайтта заңды түрде пайдаланатын материалдар.

6. Сайтты пайдалану – Пайдаланушының Сайттағы Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзбайтын кез келген әрекеті.

Жалпы ережелер

7. Иесі Сайттағы мінез-құлық ережелерін анықтайды және Пайдаланушылардан олардың орындалуын талап ету құқығын өзіне қалдырады.

8. Сайтты пайдаланушыларға осы Шарттардың талаптарын сақтай отырып, онда орналастырылған Материалдармен танысу және Материалдарды пайдалану мүмкіндігі беріледі.

9. Пайдаланушының Сайтты пайдалануы Пайдаланушының осы Шарттардың барлық шарттарын қабылдайтынын және сақтауға міндеттенетінін білдіреді. Әйтпесе, Пайдаланушы Сайтты пайдаланудан бас тартуы керек.

10. Осы Ережелерді білмеу сізді оларды орындау қажеттілігінен және жауапкершіліктен босатпайды.

11. Осы Шарттарды толық немесе ішінара Ие кез келген уақытта ескертусіз өзгерте алады. Шарттардың жаңа нұсқасы Сайтта мына сілтеме бойынша жарияланған сәттен бастап күшіне енеді: _______________ сәйкес күнін көрсете отырып.

12. Барлық ескертулер, шағымдар мен ұсыныстар электрондық пошта мекенжайына жіберіледі: ______________.

13. Сайтта басқа интернет-ресурстарға сілтемелер болуы мүмкін. Мұндай сілтемелерді басу арқылы Пайдаланушы салдары үшін толық жауапкершілікті өзіне алады. Пайдаланушы Сайт Иесінің осы ресурстардың және олардың мазмұнының қолжетімділігі үшін, сондай-ақ мұндай ресурстарға көшу және оларды пайдаланумен байланысты кез келген салдар үшін ешқандай жауапкершілік көтермейтінімен келіседі.

14. Сайтта орналастырылған мақалалар авторларының пікірлері Сайт иесінің пікірімен және ұстанымымен сәйкес келмеуі мүмкін.

Сайт материалдарын пайдалану шарттары

15. Меншік иесінің құқықтары:

15.1. Иесі Сайтта өзінің де, қарызға алынған материалдарын да орналастырады.

15.2. Сайтта зияткерлік қызметтің қорғалатын нәтижелері, соның ішінде (бірақ олармен шектелмей) авторлық және сабақтас құқықтар объектілері және дараландыру құралдары, соның ішінде мәтіндер, фотосуреттер, аудиовизуалды материалдар, графикалық кескіндер, сауда белгілері, логотиптер және т.б. болуы мүмкін.

15.3. Меншік иесі Сайт материалдарына, сондай-ақ Сайтта қамтылған Материалдарды таңдауға, реттеуге, жүйелеуге және түрлендіруге, сондай-ақ жарияланған Материалдардың мазмұнында арнайы белгіленген жағдайларды қоспағанда, бастапқы деректерге айрықша құқықтарға ие. сайтында.

16. Пайдаланушының құқықтары мен шектеулері:

16.1. Қолданушының сайт материалдарын коммерциялық емес мақсатта пайдалануына, дереккөзге міндетті сілтемесі бар рұқсат етіледі.

16.2. Материалдарды коммерциялық пайдалану үшін Иесінің жазбаша келісімі қажет.

16.3. Сайтта орналастырылған заемдық материалдар Иеленушісіне тек жариялау құқығымен беріледі. Осы ұйымдардың жазбаша рұқсатын қоспағанда, кез келген ресурстарда, соның ішінде Интернет сайттарында түпнұсқада да, үзінділер түрінде де кез келген қайта басып шығаруға немесе қайта жіберуге, көшіруге және/немесе кез келген нысанда таратуға тыйым салынады.

16.4. Пайдаланушы үшінші тұлғалардың сайтты пайдалануға байланысты әрекеттері үшін, оның ішінде егер мұндай әрекеттер үшінші тұлғалардың құқықтары мен заңды мүдделерінің бұзылуына әкеп соқтырса, сондай-ақ сайтты пайдалану кезінде заңнаманың сақталуы үшін дербес жауапты болады.

16.5. Сайтты пайдалану кезінде Пайдаланушының құқығы жоқ:

1) заңсыз, зиянды, ар-намысты қорлайтын, моральға нұқсан келтіретін, зорлық-зомбылық пен қатыгездікті көрсететін (немесе насихаттайтын), зияткерлік меншік құқығын бұзатын, адамдарды өшпенділік және/немесе кемсітушілікті насихаттайтын мазмұнды жүктеуге, жіберуге, беруге немесе кез келген басқа жолмен жариялауға және/немесе таратуға нәсіл бойынша этникалық, гендерлік, діни, әлеуметтік белгілерді қамтитын, кез келген тұлғаларды немесе ұйымдарды қорлауды қамтитын, порнографияның, балалар эротикасының элементтерін (немесе үгіт-насихаттауды) қамтитын, сексуалдық сипаттағы қызметтердің жарнамасы (немесе үгіт-насихаты) болып табылады (оның ішінде өзге де қызметтер), есірткі заттарды немесе олардың аналогтарын, жарылғыш заттарды немесе өзге де қаруды дайындау, пайдалану немесе өзге де қолдану тәртібін түсіндіреді;

2) үшінші тұлғалардың, оның ішінде кәмелетке толмағандардың құқықтарын бұзуға және/немесе оларға кез келген нысанда зиян келтіруге;

3) басқа тұлғаны немесе ұйымның және/немесе қоғамдастықтың жеткілікті құқықтары жоқ өкілін, оның ішінде сайттың иесі «Алматы облысының Өңірлік даму орталығы» ЖШС қызметкерлерін көрсетуге, сондай-ақ заңсыз өкілдік етудің өзге де нысандары мен әдістерін қолдануға. желідегі басқа тұлғалар, сондай-ақ кез келген субъектілердің немесе объектілердің қасиеттері мен сипаттамаларына қатысты жаңылыстыру;

4) заңда немесе кез келген шарттық қатынастарда мұндай әрекеттерге құқықтар болмаған жағдайда мазмұнды жүктеп салуға, жіберуге, беруге немесе кез келген басқа жолмен жариялауға және/немесе таратуға;

5) арнайы рұқсат етілмеген жарнамалық ақпаратты жүктеп салуға, жіберуге, беруге немесе кез келген басқа жолмен орналастыруға және/немесе таратуға, спамға (соның ішінде іздеу спамына), басқа адамдардың электрондық пошта мекенжайларының тізімдеріне, пирамидалық схемаларға, көп деңгейлі (желі) маркетинг ( MLM) ), онлайн табыс жүйелері және электрондық пошта бизнесі, «тізбек хаттары», сондай-ақ сайтты осы оқиғаларға қатысу үшін пайдаланыңыз немесе сайтты пайдаланушыларды басқа домендердің беттеріне қайта бағыттау үшін ғана пайдаланыңыз;

6) кез келген компьютердің немесе телекоммуникациялық жабдықтың немесе бағдарламалардың функционалдығын бұзуға, жоюға немесе шектеуге, рұқсатсыз енгізуге арналған вирустар немесе басқа компьютерлік кодтары, файлдары немесе бағдарламалары бар кез келген материалдарды жүктеп салуға, жіберуге, беруге немесе кез келген басқа жолмен орналастыруға және/немесе таратуға. қол жеткізуді, сондай-ақ коммерциялық бағдарламалық өнімдер мен оларды құруға арналған бағдарламалардың сериялық нөмірлерін, логиндерді, парольдерді және Интернеттегі ақылы ресурстарға рұқсатсыз кіруге арналған басқа да құралдарды, сондай-ақ жоғарыда аталған ақпаратқа сілтемелерді орналастыруды

7) веб-сайттың қалыпты жұмысын бұзуға;

8) мазмұны Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына қайшы келетін желілік ресурстарға сілтемелерді орналастыруға;

9) Шартпен белгіленген шектеулер мен тыйымдарды бұзуға бағытталған әрекеттерге жәрдемдесуге;

10) құқық нормаларын, оның iшiнде халықаралық құқық нормаларын өзгедей түрде бұзуға құқылы.

Жауапкершілік

17. Сайтта жарияланған Материалдарды заңсыз пайдаланған Сайт пайдаланушылары Қазақстан Республикасының қолданыстағы заңнамасына сәйкес Материалдарды рұқсатсыз көшіргені және пайдаланғаны үшін дербес және өз қаражаты есебінен (Сайт Иесінің қатысуынсыз) жауапты болады. .

18. Сайт иесі үшінші тұлғалардың, оның ішінде Сайт арқылы және/немесе Сайт мүмкіндіктерін пайдалану арқылы Пайдаланушыға келтірген зиян үшін жауапты емес.

19. Меншік иесі өз құқықтары мен заңды мүдделерін кез келген заңды тәсілдермен, оның ішінде сот арқылы қорғауға құқылы.